Säkraste sättet att dölja sin begränsning är att inte överskrida den. Giacomo Leopardi

Det finns ingenting så svårt att ta itu med, ingenting så vådligt att leda, ingenting så osäkert i framgång som att söka införa en ny tingens ordning. Den som förändrar får nämligen som motståndare alla dem som lyckats väl i de gamla spåren och endast ljumma försvarare i dem som kan tänkas fungera i det nya. Niccolo Machiavelli 1469-1527

 

 

      Ölmbrotorp, Dyltabruk.

 

                     

                         

         

 

Ayers Rock.

 

 

      Hagesta, Örebro 1976.